De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie treft voorbereidingen om een onderzoeks­consortium te starten waarbij dermatologische kennishiaten worden uitgezocht door onderzoek uit te voeren in samenwerkings­verband tussen academische en perifere ziekenhuizen. Medical Guidelines is gevraagd ondersteuning te bieden bij de coördinatie rondom het consortium. Heldere communicatie, ondersteuning bieden bij onderzoeks­aanvragen en -uitvoer zijn hierin belangrijke onderdelen.

Lees meer over NVDV