De NVvO en Medical Guidelines werken al drie jaar samen. 

  • Ontwikkeling van de richtlijn White spot laesies
  • Herziening van de richtlijn Retentie
  • Beheer van richtlijnen 
  • Leden enquete over het gebruik en toekomst van richtlijnen

Lees meer over NVVO