Recente
projecten

Medical Guidelines start in 2020 met de ondersteuning van de richtlijn Keloid en littekenweefsel. Dit doet zij samen met Barbara Niel-Weisse. 

Lees meer over NVPC

Medical Guidelines ondersteunt de NVvO bij de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn White Spots. Ook mag Medical Guidelines de richtljnen van de NVvO beheren. Er is een pagina ingericht waarin het bestuur en de richtlijnencommissie alle bestanden van al haar richtlijnen kan vinden. 

Lees meer over NVVO

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie treft voorbereidingen om een onderzoeks­consortium te starten waarbij dermatologische kennishiaten worden uitgezocht door onderzoek uit te voeren in samenwerkings­verband tussen academische en perifere ziekenhuizen. Medical Guidelines is gevraagd ondersteuning te bieden bij de coördinatie rondom het consortium. Heldere communicatie, ondersteuning bieden bij onderzoeks­aanvragen en -uitvoer zijn hierin belangrijke onderdelen.

Lees meer over NVDV

Het Kennisinstituut voor Mondzorg heeft in haar meerjaren­programma gesteld twaalf klinische praktijk richtlijnen te herzien of te ontwikkelen. Medical Guidelines draagt hieraan bij door in samenwerking met PROVA de richtlijn­herziening “Mondzorg voor jeugdigen, module preventie” en “Mondzorg voor jeugdigen, module behandeling”.

Lees meer over KIMO

De Nederlandse Vereniging van Revalidatie-artsen had tijdelijk geen medewerker om hun commissie kwaliteit te ondersteunen. Medical Guidelines vulde dit gat door de ondersteuning voor een korte periode over te nemen. 

Lees meer over VRA

Integraal Kankercentrum Nederland
In het kwaliteitskader palliatieve zorg kreeg het IKNL een ambitieuze taak om in korte tijd meer dan twintig richtlijnen te herzien of te ontwikkelen. Medical Guidelines werkt samen met een ervaren IKNL-team om deze taak te volbrengen. Medical Guidelines ondersteunt de herziening van de richtlijn ALS en voert systematische reviews uit voor de effectiviteit van Advanced Care Planning.

Lees meer over IKNL