Recente
projecten

Samen met de Optometristen verening Nederland ontwikkelt Medical Guidelines een richtlijn over Droge Ogen. Jaarlijks bezoekt een aanzienlijke patiëntengroep de huisarts met klachten van droge ogen. Op basis van de huisartsenregistratie door Nivel is de incidentie te schatten op 17-27.8 per 1000 personen. Dat komt neer op ca. 299.159 - 489.213 personen die hiervoor per jaar door de huisarts gezien worden. Deze groep patiënten met droge ogen wordt door de huisarts relatief snel doorverwezen naar de oogarts als de behandeling van de huisarts de klachten onvoldoende vermindert. De zorg voor droge ogen kan met behoud van kwaliteit, efficiënter ingericht door -waar mogelijk- de zorg te verplaatsen naar de optometrist.

Lees meer over OVN

Huidtherapeuten werken hard aan hun kwaliteitsbeleid. Medical Guidelines werkt samen met de NVH aan een zorgmodule over de beleiding en educatie van mensen met constitutioneel eczeem. 

Ook schreef Medical Guidelines mee aan subsidieaanvraag voor ZonMw. Deze aanvraag is gehonoreerd. In oktober 2022 gaat de ontwikkeling van een Zorgmodule over Chronische huidziekten van start. 

Lees meer over NVH

Medical Guidelines ontwikkelde een richtlijn over Keloid en littekenhypertrofie.Deze is door alle verenigingen geautoriseerd en gepubliceerd op de richtlijnendatabase.

Lees meer over NVPC

De NVvO en Medical Guidelines werken al drie jaar samen. 

  • Ontwikkeling van de richtlijn White spot laesies
  • Herziening van de richtlijn Retentie
  • Beheer van richtlijnen 
  • Leden enquete over het gebruik en toekomst van richtlijnen

Lees meer over NVVO

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en Medical Guidelines werken sinds de oprichting al samen:

  • Inrichten van een zorgevaluatienetwerk LaCuNe
  • Ondersteuning van arts-onderzoekers bij richtlijnontwikkeling
  • Aanvragen van subsidies bij SKMS en ZonMw
  • Projectleider van ZonMw onderzoek naar Zorg op afstand

Lees meer over NVDV

Het Kennisinstituut voor Mondzorg heeft in haar meerjaren­programma gesteld twaalf klinische praktijk richtlijnen te herzien of te ontwikkelen. Medical Guidelines draagt hieraan bij door in samenwerking met PROVA de richtlijn­herziening “Mondzorg voor jeugdigen, module preventie” en “Mondzorg voor jeugdigen, module behandeling”.

Lees meer over KIMO

De Nederlandse Vereniging van Revalidatie-artsen had tijdelijk geen medewerker om hun commissie kwaliteit te ondersteunen. Medical Guidelines vulde dit gat door de ondersteuning voor een korte periode over te nemen. 

Lees meer over VRA

Integraal Kankercentrum Nederland
In het kwaliteitskader palliatieve zorg kreeg het IKNL een ambitieuze taak om in korte tijd meer dan twintig richtlijnen te herzien of te ontwikkelen. Medical Guidelines werkt samen met een ervaren IKNL-team om deze taak te volbrengen. Medical Guidelines ondersteunt de herziening van de richtlijn ALS en voert systematische reviews uit voor de effectiviteit van Advanced Care Planning.

Lees meer over IKNL