Integraal Kankercentrum Nederland
In het kwaliteitskader palliatieve zorg kreeg het IKNL een ambitieuze taak om in korte tijd meer dan twintig richtlijnen te herzien of te ontwikkelen. Medical Guidelines werkt samen met een ervaren IKNL-team om deze taak te volbrengen. Medical Guidelines ondersteunt de herziening van de richtlijn ALS en voert systematische reviews uit voor de effectiviteit van Advanced Care Planning.

Lees meer over IKNL